Πολύ συχνά τα προγράμματα εταιρικής ευθύνης που εφαρμόζουν αρκετές επιχειρήσεις, ταυτίζονται ή τουλάχιστον συγχέονται και χρησιμοποιούνται ως εργαλείο του marketing, με σκοπό να αυξήσουν τις πωλήσεις και να κερδίσουν μία σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους.

Η εταιρία «Γεύση» έχει ως μοναδικό στόχο, μέσα από το πρόγραμμα της εταιρικής ευθύνης που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια, να ανταποδώσει έμπρακτα την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλουν οι πελάτες μας.

Κάθε χρόνο εκφράζουμε την υποστήριξή μας σε δράσεις κοινωνικών ομάδων της τοπικής κοινωνίας, όπως η σχολική κοινότητα, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, το κοινωνικό παντοπωλείο, ο φορέας «Ενεργοί Πολίτες» καθώς και ατομικές προσπάθειες νέων ανθρώπων που ασχολούνται δημιουργικά με καινοτόμα projects.

Στόχος και δέσμευσή μας είναι μέσα από τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερες δράσεις και κοινωνικές ομάδες στο μέλλον.

Κοινωνικό παντοπωλείο

 

 Σχολική κοινότητα

 

 

Ενεργοί πολίτες

 

Χορηγία ΓΣΦ