Βραδιές οίνου

 

Τα κρασιά του Αιγαίου

Οινογνωριμία 2017

Κτήμα Βενετσάνου

Οινογνωριμία 2016

Αρλεκοίνων χώρα

Τα βραβευμένα

Κτήμα Καραμήτρου

Οινογνωριμία 2015

Αφιέρωμα  στη Νάουσα

Αφιέρωμα στην Κρήτη

Αφιέρωμα στη Νεμέα

Οινογνωριμία 2014

Κτήμα Ζαφειράκη

Παιδικά πάρτυ

 

Εκδηλώσεις catering